บริษัท แกรนด์สเต็บ จำกัด คือ โรงงานผลิตกระเป๋าเอกสารสัมมนาทุกประเภท เราเน้นคุณภาพและแบบที่ทันสมัยในราคาโรงงานโดยตรง บริษัทฯมีช่างและทีมงานที่มีประสบการณ์เรื่องการผลิตกระเป๋ามากว่า 30 ปี คอยดูแลให้คำปรึกษาลูกค้า และสามารถผลิตกระเป๋าตามแบบที่ลูกค้าต้องการ ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋าเอกสารสัมมนา, กระเป๋าเป้ Notebook, กระเป๋าใส่รองเท้า, กระเป๋าเดินทาง, กระเป๋านักเรียน, กระเป๋าช็อปปิ้งฯลฯ เนื่องจากเราเป็นโรงงานผลิตกระเป๋าโดยตรง เราจึงสามารถผลิตงานโดยควบคุมราคาให้อยู่ในรูปแบบและงบประมาณที่ลูกค้าตั้งไว้ เพื่อตอบโจทก์ลูกค้าทุกความต้องการได้อย่างลงตัว อีกทั้งเรายังเน้นหนักในเรื่องการบริการส่งสินค้าให้ตรงเวลาอีกด้วย
จากเหตุผล ดังกล่าว อันเกิดจากประสบการณ์ ความดูแลเอาใจใส่ ความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ที่มีต่อลูกค้า จึงทำให้ บริษัท แกรนด์สเต็บ จำกัด ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจากลูกค้า ในการดูแล ผลิตกระเป๋าให้แก่หน่วยงานราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชนมากมาย เพื่อเป็นการตอบแทนความมีน้ำใจดีของลูกค้า บริษัทฯจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้า รูปแบบและการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและใช้งานได้ตรงเวลา